Hyundai automašīnās drošība nozīmē ne tikai aktīvu un pasīvu pasažieru aizsardzību, bet arī optimālus drošības pasākumus avārijas gadījumā. Hyundai automašīnām ir nodrošinātas glābšanas kartes, ar kuru palīdzību glābšanas dienesta darbinieki var atrast informāciju par glābšanas darbībās svarīgajām automašīnas daļām. Glābšanas kartes ir paredzētas tikai glābšanas organizāciju kvalificēto speciālistu izmantošanai.

Hyundai transportlīdzekļu tehniskie dati, aprīkojums un modeļi var mainīties. Hyundai saglabā savas tiesības veikt izmaiņas drošības servisa kartēs. Informācija par drošības servisa kartēm nav paredzēta gala lietotājiem, servisa centriem un izplatītājiem.

Ja vēlaties, varat izdrukāt savas automašīnas karti un to novietot, piemēram, glabāšanas atvilktnē pie garantijas dokumentiem.

UZZINIET, KĀ IEGŪT GLĀBŠANAS KARTI VĀCU VALODĀ

 

Darbvirsmas versija